Brøkregning

Brikker og Brokker


Brøkregning har for mange børn og unge været en lidelse til alle tider og i alle samfund.

Med mit system til undervisning i brøkregning bliver der lavet helt om på dette. Brøkregning bliver både sjovere og mere gennemskueligt med dette system.


Hvordan forlænger man egentlig en lagkage?


Såvel da jeg selv lærte brøkregning, som da jeg senere i livet underviste børn og unge, slog det mig, at de traditionelle måder at undervise i brøkregningens kunstart, havde alvorlige brister.


Et eksempel er, at langt de fleste systemer anvender cirkeludsnit til at illustrere brøkers størrelser med. Men denne metode kan ikke stå alene, da det ikke kan bruges til at vise, hvordan man regner med brøker.


Jeg følte derfor et stort behov for at lave et bedre system. Det lykkedes mig efter 10 års arbejde, justering, afprøvning og finpudsning at komme op med et system, der rent faktisk virker.


Systemet bruger regnereglerne


Det enestående ved systemet er, at man udover at lære brøkernes størrelser at kende, direkte kan bruge regnereglerne på dem. Jeg kalder det "Leg med Brikker & Brokker".


Det findes foreløbig i et system, der kan bruges på en magnetisk tavle, men et elevsæt til brug i klasseundervisning, eller til forældre der vil give deres børn de bedste muligheder, er der også et praktisk system på vej, så snart financieringen er på plads. Samtidig er der en App på vej, så systemet også kan bruges på Tablets.


En foreløbig brochure er udgivet til fri brug.


Her kan du se to videoer, der demonstrerer systemet:


Jørgen Skyt - 41 24 50 14 - jskyt@mail.dk