Blider"Mens anekdoterne, der beskriver højst usædvanlige og sjældent forekommende

begivenheder, huskes og genfortælles fra mund til mund gennem århundreder,

så bliver dagliglivets almindeligheder, som ingen ved sine fulde fem

vil bruge tid og ressourcer på at skrive hjem om,

til alle tider glemt og udvisket fra den fælles

erindring og opløst i tidens tåger."


Jørgen Skyt

Blidemester


Fra "Bliden - et historisk artillerivåben", Oktober 2012

Belejringsmaskiner


Før kanonen og moderne skydevåben kom på banen, vandt man krige ved at kaste ting efter hinanden. Den der kunne kaste flest, tunge ting efter fjenden, havde gerne overmagten.


Kampen om, at have magt over andre, har til alle tider været det stærkeste middel til at fremme den teknologiske udvikling. Synergien mellem krigsindustriens teknologiske frembringelser og dagligdagens nyttiggørelse heraf, har medført en lang række opfindelser og opdagelser, der er fundamentet for dagens højteknologiske samfund.


Teknologisk udviklingshistorie


Min egen interesse for historisk og forhistorisk våbenteknologi, hænger nøje sammen med min almindelige interesse for teknologisk udviklingshistorie.


Min første større blide byggede jeg i 2003 som et samlesæt, der kunne transporteres i en almindelig bil. Efter nogle års pause, blev den renoveret og forstærket og indgik i undervisningen på Innovationsværkstedet i Svebølle, hvor jeg var Linieleder 2007-2011. Blandt andet blev den brugt til kast med ildkugler og til at undervise i kræfternes fysik, samt sikkerhed og samarbejde omkring brug af farlige maskiner.


I 2012 blev jeg kontaktet af en forening af for Jyske Heste, der savnede en blide, der skulle bruges til en opvisning på Roskilde Dyrskue, hvor det danske flag skulle skydes op og dale ned over valpladsen. Det resulterede i, at jeg byggede endnu et samlesæt, denne gang langt større.

I tilknytning hertil udfærdigede jeg en brochure om blidens historie.


Teambuilding


Samme år havde vi i foreningen Copenhagen Suborbitals brug for donationer til vore forskellige projekter. Vi arrangerede derfor et stort anlagt teambuilding kursus, hvortil min store blide og omfattende viden om blider blev brugt til at give de 80 deltagere en fantastisk lærerig og underholdende dag.

Et tilsvarende arrangement kan til enhver tid bestilles gennem CRM. Størrelse, omfang og varighed aftales fra gang til gang.

For perspektivets skyld kan jeg fortælle at de mindste blider, jeg selv har bygget, var lavet af ispinde, der kastede med møtrikker. Rekordkastet var 12,5 meter i en 4. klasse.


Herunder ses billeder fra et teambuilding kursus. Længere nede er der links til to videoer med den lille blide i aktion.

Teambuilding gennem instruktion, konstruktion og konkurrence med blider.

De otte store deltagerhold konkurrerer om bedste kast, under sikkerhedsofficerens stramme supervision.

Demonstration med fokus på risici og sikkerhedsregler, som optakt til dagen.

Deltagerne bygger bliderne med kyndig vejledning og fremstiller selv ammunitionen.

Jørgen Skyt - 41 24 50 14 - jskyt@mail.dk